วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
3 ก.ค.61  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
10 ก.ค.61  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 
11 ก.ค.61  กรรมการ FIN  
12 ก.ค.61  กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO
13 ก.ค.61  กรรมการ ENV
24 ก.ค.61
 กรรมการ IMT
-  กรรมการ PCT -
-  กรรมการ KMT -
19 ก.ค.61  กรรมการ HRD
26 ก.ค.61  กรรมการบริหารคุณภาพ
-  กรรมการ PTC -
-  กรรมการ IC -

..

...


.

Tags :

view