วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
5 มิ.ย.61  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
12 มิ.ย.61  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 
13 มิ.ย.61  กรรมการ FIN  
7 มิ.ย.61  กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO
11 มิ.ย.61  กรรมการ ENV
19 มิ.ย.61
 กรรมการ IMT
20 มิ.ย.61  กรรมการ PCT
-  กรรมการ KMT -
21 มิ.ย.61  กรรมการ HRD
28 มิ.ย.61  กรรมการบริหารคุณภาพ
-  กรรมการ PTC -
-  กรรมการ IC -

..

...


.

Tags :

view