วาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน เมษายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
3  เม.ย.61  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
 เม.ย.61  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 
11 เม.ย.61  กรรมการ FIN  
11 เม.ย.61  กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO
17 เม.ย.61  กรรมการ ENV
17 เม.ย.61
 กรรมการ IMT
เม.ย.61  กรรมการ PCT -
เม.ย.61  กรรมการ KMT -
19 เม.ย.61  กรรมการ HRD
26 เม.ย.61  กรรมการบริหารคุณภาพ
เม.ย.61  กรรมการ PTC -
เม.ย.61  กรรมการ IC -

..

...


.

Tags :

view