ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 เรียนเจ้าหน้าที่ รพร.ด่านซ้ายตลาดผักปลอดภัย จากกลุ่มเกษตรกรบ้านกางปลา สำหรับเจ้าหน้าที่ที่สนใจ สามารถไปอุดหนุนได้ที่ข้างร้านขายถูก ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไปคะสัปดาห์นี้มีข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่สำคัญวันที่ 27 มีนาคม 256009.00 &n....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะวันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 00-CUP-กรรมการ คปสอ.2 มี.ค.60 01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย30 มี.ค.6....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะวันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 17 ก.พ.60 00-CUP-กรรมการ คปสอ.2 ก.พ.60 01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะวันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 00-CUP-กรรมการ คปสอ.5 ม.ค.60 01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย26 ม.ค.60 ....

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่13– 16 ธันวาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่13– 16 ธันวาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่13– 16 ธันวาคม 2559 เรียนเจ้าหน้าที่ ชาว รพร. ด่านซ้ายทุกท่าน ที่เข้าการทดสอบสรรถภาพร่างกายประจำปี สามารถเข้าติดต่อทดสอบได้ที่ห้องกายภาพ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ทุกวันพุธของเดือนธันวาคม จะมีการจัดกีฬาสานสัมพันธ์แข่งขันฟุตซอล โรงพยาบาล ประจำปี 2559 ขอเชิญ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2559

วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะวันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 00-CUP-กรรมการ คปสอ.8 ธ.ค.59 01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย29 ธ.ค.59....

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่14 – 15 พฤศจิกายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่14 – 15 พฤศจิกายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่14 – 15 พฤศจิกายน 2559 ขอขอบคุณ คณะห้างขายทองจงถุ่งชุน สาขา4 ที่ได้มอบเงินจำนวน 83,300 บาท ให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เพื่อนำเข้ากองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีค่ะสัปดาห์นี้มีข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่สำคัญวันที่ ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

วาระการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะวันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 00-CUP-กรรมการ คปสอ.4 พ.ย.59 01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย27 พ.ย.....

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่17 - 21 ต.ค. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่17 - 21 ต.ค. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่17 - 21 ต.ค. 2559โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เปิดให้ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและญาติ ลงนามถวายความอาลัยแด่.. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ และขอให้บุคลากรเราช่วยให้คำแนะนำแก่ประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติถูกต้อง และเหมาะสมด้วย เพื่อถวายเป็นพระเกียรติสูงสุดค่ะสัปดาห์....

อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพร.ด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพร.ด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2560...

อ่านต่อ
view