สานพลังทางสังคมเพื่อสร้างจิตอาสาประชารัฐ

สานพลังทางสังคมเพื่อสร้างจิตอาสาประชารัฐ

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานพลังทางสังคมเพื่อสร้างจิตอาสาประชารัฐ อำเภอด่านซ้าย" โดยมี นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นายเดชา สายบุญตั้ง พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอด่านซ้าย เ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะวันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 00-CUP-กรรมการ คปสอ.5 ก.ย.60 01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย28 ก.ย.60....

อ่านต่อ
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะการ DHB ด้านการใช้สื่อสารสนเทศของผู้นำด่านซ้าย

อบรมพัฒนาศักยภาพคณะการ DHB ด้านการใช้สื่อสารสนเทศของผู้นำด่านซ้าย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะการ DHB ด้านการใช้สื่อสารสนเทศของผู้นำด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2560 เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียนร้อย จึงเชิญวิทยากรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชฏัฎเลย จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ศ....

อ่านต่อ
ออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจกโดยทีมจักษุแพทย์

ออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจกโดยทีมจักษุแพทย์

 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมรับโรงพยาบาลเลย ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและผ่าตัดต้อกระจก เพื่อคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)โดยให้ทุก รพ.สต.ในอำเภอด่านซ้าย สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ส่งต่อผู้สูงอา....

อ่านต่อ
อบรมการทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อ รพสต.

อบรมการทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อ รพสต.

 

หน่วยงานจ่ายกลาง ดำเนินการจัดอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพของ รพสต. เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อในวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ โดย คุณพงศ์วรินทร์ แสนประสิทธิ์ หัวหน้าจ่ายกลาง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะวันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 00-CUP-กรรมการ คปสอ.2 ส.ค.60 01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย24 ส.ค.60....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะวันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 00-CUP-กรรมการ คปสอ.4 ก.ค.60 01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย20 ก.ค.60....

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 26 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 26 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 26 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560 เรียนเจ้าหน้าที่ รพร.ด่านซ้าย ทางทีมนักวิจัยชาว รพร.ด่านซ้าย โดย เปรมศรี สาระทัศนานันท์ วิมลมาศ พงษ์อำนวยกฤต สุวิมล ศรีแสง ภัทราภรณ์ พุ่มเรืองผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา ได้นำรายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาผู้ป่วยระ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะวันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 00-CUP-กรรมการ คปสอ.4 มิ.ย.60 01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย29 มิ.ย....

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 เรียนเจ้าหน้าที่ รพร.ด่านซ้ายเรียนบุคลากรทุกท่าน(ยกเว้นลูกจ้างรายวันและลูกจ้างเหมา) ขอความร่วมมือท่านเข้าไปประเมินความสุขของท่านเองตามแบบวัด โดยเข้าเวป http://happinometer.moph.go.th/ ในระว่างวันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง 15 มิถุนายน 2560....

อ่านต่อ
view