ประกาศจังหวัดเลย เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศจังหวัดเลย เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563...

อ่านต่อ

แผนจัดซื้องบค่าบริการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

แผนจัดซื้องบค่าบริการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี2564

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี2564...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน2563...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ. 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562...

อ่านต่อ

การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง

การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง...

อ่านต่อ

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

อ่านต่อ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอภัยและเครื่องมือ (ENV) ปี 2553 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ (CT) ปี 2553 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและเวชระเบียน

คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและเวชระเบียน (IM) ปี 2554 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและควบคุมคุณภาพ ปี 2553 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริการสัมพันธ์ (CRT)ปี 2553 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริหารพัฒนาบุคลากร (HRD) ปี 2553 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ปี 2553 ...

อ่านต่อ

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก รพร.ด่านซ้าย

คลินิก แพทย์ ห้อง วัน ความดันโลหิตสูง นพ.อัคเรศ/พญ.ทิพพาวดี/นพ.ธีรพล ห้องตรวจ 11,12 วันจันทร์ เบาหวาน นพ.อัคเรศ/พญ.ท......

อ่านต่อ

CBRย้อนหลังบุญข้าวสาก “ เช้าทำบุญบ่ายทำทาน “

“ ต้นออมบุญ อุ่นใจ” ที่ ตั้งเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมดูแล ถูกตั้งไว้ในทุกวัดของหมู่บ้านเพื่อให้คนที่มีแรงทานได้ร่วมบุญแทนแรงกาย สิ่งที่เราได......

อ่านต่อ
อนาคตของคุณหรือ…คุณในอนาคต

อนาคตของคุณหรือ…คุณในอนาคต

อนาคตของคุณ หรือ…คุณในอนาคต ร่วมเสวนา หาทางออกให้ชีวิต กับสุขภาพที่คุณเลือกได้ 21 กรกฎาคม 2554 14.00 – 16.00 น. ห้องประชุมผีตาโขน กร......

อ่านต่อ

ผลการประกวดมหกรรม CQI ประจำปี 2554 วันที่ 16-17 มีนาคม 2554

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด้านคลินิก เพิ่มเพื่อลด งานผู้ป่วยนอก อันดับที่ 2 ด้านคลินิก พัฒนาคุณภาพการบริการช่วยชีวิตขั้นสูง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉ......

อ่านต่อ

กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย

จาก หนังสือการ์ตูน ผีตาโขน สู่ กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย อยู่มาวันหนึ่งมีซีดีส่งมาถึงหมอจิ๋ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นซีดีการ์......

อ่านต่อ

ขอโทษ..ขอบคุณ

กุมภาพันธ์ปีนี้..ขอเชิญชวนบุคลากรครอบครัวยุพราชด่านซ้าย ร่วมส่งบัตรคำขอโทษ.. และบัตรคำขอบคุณพร้อมข้อความแทนความในใจ ให้กับใครที่คุณอยากบอกว่า..ขอโทษ แ......

อ่านต่อ

กองทุนสวัสดิการร่วมใจ

ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการร่วมใจ รพร.ด่านซ้าย เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 ............................ หมวดที่ 1 บททั่วไป 1. ชื่อกองท......

อ่านต่อ

ออมสิน ออมบุญ เพื่อ "อาคารสีลวิสุทโธ"

ออมสิน ออมบุญ เพื่อ "อาคารสีลวิสุทโธ" โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ณ ที่นี้ หญิงหลังคลอดและครอบครัว จะได้ชื่นชมยินดี ......

อ่านต่อ

บ้านใหม่ของบอย

บ้านใหม่ของบอย... . เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 อบต.โพนสูง ได้ทำการมอบบ้านหลังใหม่ที่ทำการปรับปรุงภายใต้โครงการ “บ้านเทอดไท้องค์ราชันย์”......

อ่านต่อ

งานเขียนคุณอรสม ทุกมิติ คือ งานเพื่อสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย : ทุกมิติ คือ งานเพื่อสุขภาพ (คัดจากหนังสือ...ที่แห่งนี้ รักษาด้วยความสุข โดย คุณอรสม สุทธิสาคร สำนักพิมพ์สารคดี พ......

อ่านต่อ

“รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก”

บทคัดย่อ โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและบริการทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาในเขต อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ......

อ่านต่อ

โครงการเพาะกล้า ตาโขนน้อย "ฝึกทักษะว่ายน้ำ"

โครงการเพาะกล้าตาโขนน้อย ฝึกทักษะว่ายน้ำ เดือน เมษายน 2552.......................... รุ่นที่ 1 วันที่ 20-30 เม.ย. 2552 เวลา 06.30-08.30 น. . ......

อ่านต่อ

โครงการเพาะกล้า..ตาโขนน้อย

ตาโขนใหญ่ใจดี...ขอเชิญน้องๆ ตาโขนน้อยร่วมขบวนการ "เพาะกล้า..ตาโขนน้อย" กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสนสนุก.. ขอเชิญบุตรหลาน......

อ่านต่อ

วิ่ง 10,000 กิโลเมตร

ในปี 2552 คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ขอเชิญครอบครัวชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุก......

อ่านต่อ
Book Start มหัศจรรย์หนังสือเล่มแรก

Book Start มหัศจรรย์หนังสือเล่มแรก

ความเชื่ออย่างหนึ่งของสังคมไทยที่ฝังอยู่ในความคิดอย่างแยกไม่ออกคือหนังสือเป็นสิ่งทรงทรงคุณค่าสมควรเป็นสิ่งที่ประดับไว้บนชั้นวาง ยากเกินกว่าที่จะนำลง......

อ่านต่อ

แม่พระเจ้าอยู่หัว

"แม่พระเจ้าอยู่หัว" . ยายฟูม สุขศรี หญิงชราบ้าน....มาติดต่อขอรับขาเทียม ด้วยวัยที่ชรามากแล้ว......

อ่านต่อ

ขี่จักรยานเพื่อ..สุขภาพ

ขอเชิญครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ขี่จักรยาน..เพื่อสุขภาพ เรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์เมืองด่านซ้าย ในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 เส......

อ่านต่อ
  มนุษย์ล้อ..หัวใจเหล็ก

มนุษย์ล้อ..หัวใจเหล็ก

มนุษย์ล้อ..หัวใจเหล็ก เมื่อ 3 ปีก่อน ฉันได้รับแจ้งจากอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้านนาหว้า ว่ามีผู้ป่วยอัมพาตกลับจากกรุงเทพฯมาอยู่ที่บ้าน ช่วยไปดูหน่อ......

อ่านต่อ

สรุปกิจกรรมคลินิกปิงปอง

"สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม“เพาะกล้าตาโขนน้อย” โครงการฝึกสอนปิงปองบุตรหลานเจ้าหน้าที่รพร.ด่านซ้ายและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย......

อ่านต่อ

จูงลูกเที่ยว

จูงลูกเที่ยว….. จูงลูกเที่ยว...โครงการที่วางแผนการเที่ยวยาวเหยียด..แต่ไปได้สั้นนิดเดียว..เพียงแค่นิดเดียว ที่เห็นรอยยิ้มของลูก..และความเหน็ดเห......

อ่านต่อ

สรุปกิจกรรม "เพาะกล้า ตาโขนน้อย" โครงการฝึกสอนดนตรีไทย

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม “เพาะกล้าตาโขนน้อย” โครงการฝึกสอนดนตรีไทย บุตรหลานเจ้าหน้าที่ รพร. ด่านซ้าย ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม2551 &......

อ่านต่อ
สรุปกิจกรรม "เพาะกล้า ตาโขนน้อย" โครงการฝึกสอนทักษะว่ายน้ำ

สรุปกิจกรรม "เพาะกล้า ตาโขนน้อย" โครงการฝึกสอนทักษะว่ายน้ำ

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม “เพาะกล้าตาโขนน้อย” โครงการฝึกสอนทักษะว่ายน้ำบุตรหลานเจ้าหน้าที่ รพร. ด่านซ้าย ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม2551 ......

อ่านต่อ

กำหนดการประชุม คณะกรรมการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2552

เดือน กำหนดการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2552 กกบ. บ.คุณภาพ คปสอ. PCT PTC HRD EN......

อ่านต่อ
บุคลากร 5 ดาว

บุคลากร 5 ดาว

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งรายชื่อบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆเข้าประกวดโดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนสามารถส่งรายชื่อเข......

อ่านต่อ

เมื่อไผ่ อยากขับมอเตอร์ไซด์ ทำไมจะเป็นไปไม่ได้

ไผ่ : โสภณ ทองคำ ............................. โสภณ ทองคำ หรือชื่อที่เพื่อนๆ เรียกกันว่า &l......

อ่านต่อ
รถมอเตอร์ไซด์สำหรับผู้พิการ

รถมอเตอร์ไซด์สำหรับผู้พิการ

จากความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด รถมอเตอร์ไชด์ต้นแบบสำหรับผู้พิการ จึง......

อ่านต่อ

ตาโขนใหญ่...ใจดี

ตาโขนใหญ่...ใจดี คุณหมอแปม ถ่ายภาพ/สัมภาษณ์/เรียบเรียง ......

อ่านต่อ

ความคืบหน้าโครงการจัดทำสามล้อเครื่องสำหรับผู้พิการทางขา

รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน สัปดาห์ที่1 - 5รายงานวันที่……&hell......

อ่านต่อ

ธนาคารความดี..เปิด 24 ชม.

. . วดป. รายละเอียด หมายเหตุ ......

อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมครูอนามัยโรงเรียน

..... เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ฝ่ายทันตสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดีๆ ที่ห้อง......

อ่านต่อ

บันทึกการเดินทางของ...สีฝุ่น

..... ..... ..... บันทึกการเดินทางของ...สีฝุ่......

อ่านต่อ

โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู่ชุมชน ปี 2551

.......... โครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู่ชุมชนปี 2551 เทอดพระเกียรติสมเด......

อ่านต่อ

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านหากท่านมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง),สิทธิข้าราชการ,บัตรประกันส......

อ่านต่อ

ตรวจสอบสิทธิ

สิทธิเบิกได้(กรมบัญชีกลาง) สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างงบประมาณที่มีการเรียกเก็บค่ารักษาจากกรมบัญชีกลาง ในปัจจุบันได้นำระบบเบิกจ่ายตรงระหว่างโ......

อ่านต่อ
view