ข้อมูลบุคลากร รพร.ด่านซ้าย

รายชื่อบุคลากร รพร.ด่านซ้าย ปี 2558 ...

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสที่3

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน2564...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563...

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดเลย เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศจังหวัดเลย เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563...

อ่านต่อ

แผนจัดซื้องบค่าบริการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

แผนจัดซื้องบค่าบริการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี2564

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี2564...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน2563...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ. 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562...

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562...

อ่านต่อ

การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง

การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง...

อ่านต่อ

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

อ่านต่อ
การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560

การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560

อัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560หมายเหตุ รายการที่มีการยกเลิกให้ทำตัวอักษรสีแดง และต่อท้ายข้อความ [ยกเลิก] เช่นค่าธรรมเนียม xxx [ยกเลิก] รายการที่มีกา......

อ่านต่อ

ฝ่ายงานบริหาร

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอี......

อ่านต่อ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอภัยและเครื่องมือ (ENV) ปี 2553 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ (CT) ปี 2553 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและเวชระเบียน

คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและเวชระเบียน (IM) ปี 2554 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและควบคุมคุณภาพ ปี 2553 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริการสัมพันธ์ (CRT)ปี 2553 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริหารพัฒนาบุคลากร (HRD) ปี 2553 ...

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ปี 2553 ...

อ่านต่อ
view