วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม6 มี.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO13 มี.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน -14 มี.ค.61 กรรมการ FIN -15 มี.ค.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO9 ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม6 ก.พ.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO13 ก.พ.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 14 ก.พ.61 กรรมการ FIN 8 ก.พ.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO9 ก.พ.61 ก....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม4 ม.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO9 ม.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 10 ม.ค.61 กรรมการ FIN 11 ม.ค.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO12 ม.ค.61 ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม  2560

วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม6 ธ.ค.60 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO12 ธ.ค.60 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 13 ธ.ค.60 กรรมการ FIN 14 ธ.ค.60 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO8 ธ.ค.60....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2560

วาระการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม7 พ.ย.60 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO14 พ.ย.60 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 8 พ.ย.60 กรรมการ FIN 12 ต.ค.60 บริหารกลุ่มการพยาบาล 10 พ.ย.60 กรรมการ....

อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพร.ด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพร.ด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดังนี้แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ 2561http://192.168.1.239/dsroom/index.php

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน  ตุลาคม  2560

วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม กรรมการ คปสอ.3 ต.ค.60 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO10 ต.ค.60 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน / กรรมการ IAC 11 ต.ค.60 กรรมการ FIN 12 ต.ค.60 บริหารกลุ่....

อ่านต่อ
สานพลังทางสังคมเพื่อสร้างจิตอาสาประชารัฐ

สานพลังทางสังคมเพื่อสร้างจิตอาสาประชารัฐ

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานพลังทางสังคมเพื่อสร้างจิตอาสาประชารัฐ อำเภอด่านซ้าย" โดยมี นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นายเดชา สายบุญตั้ง พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอด่านซ้าย เ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะวันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 00-CUP-กรรมการ คปสอ.5 ก.ย.60 01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย28 ก.ย.60....

อ่านต่อ
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะการ DHB ด้านการใช้สื่อสารสนเทศของผู้นำด่านซ้าย

อบรมพัฒนาศักยภาพคณะการ DHB ด้านการใช้สื่อสารสนเทศของผู้นำด่านซ้าย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะการ DHB ด้านการใช้สื่อสารสนเทศของผู้นำด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2560 เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียนร้อย จึงเชิญวิทยากรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชฏัฎเลย จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ศ....

อ่านต่อ
view