วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 2 ต.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 9 ต.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กันยายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 4 ก.ย.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 11 ก.ย.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม3 ส.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO7 ส.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 8 ส.ค.61 กรรมการ FIN 9 ส.ค.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO10 ก.ค.61 ก....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม3 ก.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO10 ก.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 11 ก.ค.61 กรรมการ FIN 12 ก.ค.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO13 ก.ค.6....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม5 มิ.ย.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO12 มิ.ย.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 13 มิ.ย.61 กรรมการ FIN 7 มิ.ย.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO11 ม....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม1 พ.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO15 พ.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 9 พ.ค.61 กรรมการ FIN พ.ค.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO11 พ.ค.61 ก....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน เมษายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม3 เม.ย.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO เม.ย.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 11 เม.ย.61 กรรมการ FIN 11 เม.ย.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO17 เม.....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม6 มี.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO13 มี.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน -14 มี.ค.61 กรรมการ FIN -15 มี.ค.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO9 ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม6 ก.พ.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO13 ก.พ.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 14 ก.พ.61 กรรมการ FIN 8 ก.พ.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO9 ก.พ.61 ก....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม4 ม.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO9 ม.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 10 ม.ค.61 กรรมการ FIN 11 ม.ค.61 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO12 ม.ค.61 ....

อ่านต่อ
view