คณะกรรมการ

ผู้บริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายประกอบด้วยกรรมการบริการงานต่างๆดังนี้ ลำดับที่ รายละเอียด คลิกเพื่อดู 1 ......

อ่านต่อ
Torus 5 Home Gym

Torus 5 Home Gym

...

อ่านต่อ
Comfort3

Comfort3

...

อ่านต่อ
G1-FW151 Flat Ben

G1-FW151 Flat Ben

...

อ่านต่อ
R60 Recumbent Bike

R60 Recumbent Bike

...

อ่านต่อ
Matrix IC2 Indoor Cycle

Matrix IC2 Indoor Cycle

ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.matrixfitness.com/en/group-training/cardio/ic2-indoor-cycle ...

อ่านต่อ
การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560

การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560

อัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560หมายเหตุ รายการที่มีการยกเลิกให้ทำตัวอักษรสีแดง และต่อท้ายข้อความ [ยกเลิก] เช่นค่าธรรมเนียม xxx [ยกเลิก] รายการที่มีกา......

อ่านต่อ

ฝ่ายงานบริหาร

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอี......

อ่านต่อ
view