เตรียมความพร้อมรับอุบัติภัย

เตรียมความพร้อมรับอุบัติภัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย นำโดยคุณพรพิไล นิยมถิ่นและทีม EMT ได้ออกประชุมชาวบ้านน้ำพุง ต.โป่ง เพื่อซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับโคลนถล่มโดยเน้นการให้ความรู้แก่ชุมชนในการช่วยเหลือ และพึ่งพาตนเองก่อนที่จะมีหน่วยงานราชการเข้าไปช่วยเหลือ — ที่ วัดบ้านน้ำพุง

อ่านต่อ
ครอบครัวคุณยายตลับ นนทะโคตร บริจาคอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย

ครอบครัวคุณยายตลับ นนทะโคตร บริจาคอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ครอบครัวของคุณยายตลับ นนทะโคตร ได้มอบเตียงนอนผู้ป่วย ที่นอนลม และวีลแชร์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย โดยมีนายสมัคร ศรีบุตตา เป็นตัวแทน รับมอบ

อ่านต่อ
view