แจ้งปรับปรุง โปรแกรม Thai Refer เป็น Version เป็นเวอร์ชั่น 1.7 Build 170757

แจ้งปรับปรุง โปรแกรม Thai Refer เป็น Version เป็นเวอร์ชั่น 1.7 Build 170757

ประกาศ คณะกรรมการสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุง โปรแกรม Thai Refer เป็น Version เป็นเวอร์ชั่น 1.7 Build 170757เนื่องจากคณะกรรมการสนสนเทศ ได้รับแจ้งจากทีมพัฒนา Thai Refer เรื่องการปรับปรุงระบบ DataCenter ซึ่งต่อไปจะสามารถตั้ง Server เองได้ในแต่ละจังหวัด โดยข้อมูล จะ Sync กันอัติโนมัติ (Server ในนี้หมาย....

อ่านต่อ
ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจง ระบบสนับสนุน opd paperless

ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจง ระบบสนับสนุน opd paperless

คณะกรรมการสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ขอเชิญตัวแทน องค์กรแพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร และพยาบาล OPD/IPD เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมสนับสนันระบบ opd perless ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาขึ้นเพิ่มเติมดังนี้1. Patient EMR สำหรับ แพทย์ พยาบาล คลินิกพิเศษ2. Patient Drug EMR สำหรับห้อง....

อ่านต่อ
รพร.ด่านซ้าย ออกตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก/ต้อหินในชุมชน

รพร.ด่านซ้าย ออกตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก/ต้อหินในชุมชน

วันที่ 17 ก.ค.57 คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดยฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว ได้จัดกิจกรรมออกตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก/ต้อหินในชุมชน และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมายในชุมชนบ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

อ่านต่อ
หนังสั้น เรื่อง อิฐ

หนังสั้น เรื่อง อิฐ

เขียนบทและกำกับโดย : 1. ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์2. ว่าที่ ร.ต.เดชา สายบุญตั้ง3. นายวีรชัย ฉิมงาม4. นายสุรเชญฐ์ กิ่งสีดาเรื่องย่อหลังจากเรียนจบ ต่าย เข้ามาทำงานเป็นนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง "ลูกจ้างชั่วคราว" ที่โรงพยาบาลชุมชนที่เธอเคยใฝ่ฝันว่า จะมาสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ ในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ โดยใช้ความร....

อ่านต่อ
กิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู่ชุมชน ปี 2557

กิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู่ชุมชน ปี 2557

บุคลากรใหม่ประจำปี 2557 ขอเชิญชาวครอบครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เข้าร่วมโครงการ "น้ำสะอาดสู่ชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดีในหมู่บ้านวังเวิน" กิจกรรมประจำปีของบุคลากรใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี 2557 โดยในปีนี้จัดออกค่ายที่ บ้านวังเวิน ตำบลวังยาว ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2557

อ่านต่อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการรับส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเลย ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานที่ รพร.ด่านซ้าย

คณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการรับส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเลย ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานที่ รพร.ด่านซ้าย

วันนี้ (15 ก.ค.57) เวลา 13.00 น. คณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการรับส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเลย ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และโรงพยาบาลเลย ได้ออกติดตามนิเทศการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดยมี นพ.ภักดี สืบนุการณ์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเ....

อ่านต่อ
การประชุมบุคลากรประจำปี 2557

การประชุมบุคลากรประจำปี 2557

วันนี้ (15 ก.ค.57) เวลา 13.00 น. คณะกรรมการบริหารคุณภาพ ได้จัดประชุมชี้แจงบุคลากร 100 เปอร์เซนต์ รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี 2557 และเพื่อเตรียมรับการประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพ HA รอบที่ 3 จาก สรพ. โดยการประชุมจะแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ในวันที่ 15-16-17 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. เนื้อหาป....

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม

ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม

ขอเชิญบุคลากร ครอบครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณหนิง (ภรรยาต้นน้อย) ซึ่งถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2557 เวลา 13.15 น. โดยญาติตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศล และมีกำหนดฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 14 ก.ค. 57

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับจังหวัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับจังหวัด

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข และเรียงความดีเด่นในหัวข้อ "สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดีเพื่อประเทศไทย" ประจำปี 2557 โดยหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

อ่านต่อ
view