รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน

รายงานประชุมปี 2563

      ครั้ง       รายละเอียด     ดาวน์โหลด    
1 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 14 เดือน มกราคม 63              
2 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 
3 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 
4 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 
5 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 
6 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 
7 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน   
8 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 
9 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 
10 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน   
11 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 
12 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 

รายงานประชุมปี 2562


      ครั้ง       รายละเอียด     ดาวน์โหลด    
1 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน   9 เดือน ตุลาคม 61              
2 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 13 เดือน พฤศจิกายน 61
3 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 11 เดือน ธันวาคม 61
4 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 15 เดือน มกราคม 62
5 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 12 เดือน กุมภาพันธ์ 62
6 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 12 เดือน มีนาคม 62
7 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน   9 เดือน เมษายน 62
8 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 14 เดือน พฤษภาคม 62
9 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 11 เดือน มิถุนายน 62
10 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน   9 เดือน กรกฎาคม 62
11 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 13 เดือน สิงหาคม 62
12 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 10 เดือน กันยายน 62


รายงานประชุมปี 2561


      ครั้ง       รายละเอียด     ดาวน์โหลด    
1 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 10 เดือน ตุลาคม 60              
2 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 14 เดือน พฤศจิกายน 60
3 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 12 เดือน ธันวาคม 60
4 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน   9 เดือน มกราคม 61
5 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 13 เดือน กุมภาพันธ์ 61
6 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 16 เดือน มีนาคม 61
7 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 18 เดือน เมษายน 61
8 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 15 เดือน พฤษภาคม 61
9 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 12 เดือน มิถุนายน 61
10 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 10 เดือน กรกฎาคม 61
11 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน   7 เดือน สิงหาคม 61
12 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 11 เดือน กันยายน 61view