ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก รพร.ด่านซ้าย

  คลินิก  แพทย์ ห้อง วัน
  ความดันโลหิตสูง  นพ.อัคเรศ/พญ.ทิพพาวดี/นพ.ธีรพล ห้องตรวจ 11,12  วันจันทร์
  เบาหวาน  นพ.อัคเรศ/พญ.ทิพพาวดี/พญ.ภัทราภรณ์ ห้องตรวจ 11,12  อังคาร และ ศุกร์ สัปดาห์ 3
  โรคธัยรอยด์  พญ.ทิพพาวดี สืบณุการณ์ ห้องตรวจ 4  พุธ สัปดาห์ที่ 3
  ชะลอไตเสื่อม  นพ.อัคเรศ  วงศ์มณี ห้องตรวจ 11  พุธ สัปดาห์ที่ 2
  วาร์ฟาริน  พญ.ทิพพาวดี  สืบนุการณ์ ห้องตรวจ 11  พุธ สัปดาร์ที่ 4,5
  รักษ์สุขภาพ  พญ.ภัทราภรณ์  พุ่มเรือง ห้องตรวจ 1  พุธ สัปดาห์ที่ 2,4
  โรคตา  พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์ ห้องตรวจ 11  พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1
  โรคถุงลมโป่งพอง  พญ.อัศเรศ วงศ์มณี ห้องตรวจ 11  พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2
  โรคหืด ภูมิแพ้  พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์ ห้องตรวจ 11  พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4
  วัณโรค  พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์ ห้องตรวจ 11  ศุกร์ สัปดาห์ที่ 1
  ผู้สูงอายุ  พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์ ห้องตรวจ 11  ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2
  สุขภาพจิต  พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ์ ห้องตรวจ 11  ศุกร์ สัปดาห์ที่ 4
  พัฒนาการเด็ก  พญ.สุขุมาล  หุนทนทาน ห้องพัฒนาการเด็ก  พุธ สัปดาห์ที่ 1,3
  หอบหืด/ภูมิแพ้เด็ก  พญ.สุขุมาล  หุนทนทาน ห้องตรวจ 4  พฤหัส สัปดาห์ที่ 1
  โภชนาการเด็ก  พญ.สุขุมาล  หุนทนทาน ห้องตรวจ 4  ศุกร์ สัปดาห์ที่ 1,3
  ฝากครรภ์  นพ.สันทัด  บุญเรือง ห้องตรวจ 14  จันทร์, พุธ
  วัยทอง, นรีเวช  นพ.สันทัด  บุญเรือง ห้องตรวจ 14  ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2,4
  แพทย์แผนไทย  ไพโรจน์  ทองคำ(อายุรเวช) ห้องตรวจ 5  อังคาร, ศุกร์
    


พฤศจิกายน 2560

view