รายงานการประชุม กกบ.คุณภาพ

ปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่  รายละเอียด ดาวโหลด
1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 60     
2  รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 60
3  รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 60
4  รายงานการประชุม เดือน มกราคม 61
5  รายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 61
6  รายงานการประชุม เดือน มีนาคม 61
7  รายงานการประชุม เดือน เมษายน 61
8  รายงานการประชุม เดือน พฤษภาคม 61
9  รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 61
10  รายงานการประชุม เดือน กรกฎาคม 61
11  รายงานการประชุม เดือน สิงหาคม 61
12  รายงานการประชุม เดือน กันยายน 61


ปีงบประมาณ 2560

ครั้งที่  รายละเอียด ดาวโหลด
1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 59     
2  รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 59
3  รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 59
4  รายงานการประชุม เดือน มกราคม 60
5  รายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 60
6  รายงานการประชุม เดือน มีนาคม 60
7  รายงานการประชุม เดือน เมษายน 60
8  รายงานการประชุม เดือน พฤษภาคม 60
9  รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 60
10  รายงานการประชุม เดือน กรกฎาคม 60
11  รายงานการประชุม เดือน สิงหาคม 60
12  รายงานการประชุม เดือน กันยายน 60


ปีงบประมาณ 2559

ครั้งที่  รายละเอียด ดาวโหลด
1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 58     
2  รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 58
3  รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 58
4  รายงานการประชุม เดือน มกราคม 59
5  รายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 59
6  รายงานการประชุม เดือน มีนาคม 59
7  รายงานการประชุม เดือน เมษายน 59
8  รายงานการประชุม เดือน พฤษภาคม 59
9  รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 59
10  รายงานการประชุม เดือน กรกฎาคม 59
11  รายงานการประชุม เดือน สิงหาคม 59 -
12  รายงานการประชุม เดือน กันยายน 59


ปีงบประมาณ 2558

ครั้งที่  รายละเอียด ดาวโหลด
1  รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 57     
2  รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 57
3  รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 57
4  รายงานการประชุม เดือน มกราคม 58
5  รายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 58
6  รายงานการประชุม เดือน มีนาคม 58
7  รายงานการประชุม เดือน เมษายน 58
8  รายงานการประชุม เดือน พฤษภาคม 58
9  รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 58
10  รายงานการประชุม เดือน กรกฎาคม 58
11  รายงานการประชุม เดือน สิงหาคม 58
12  รายงานการประชุม เดือน กันยายน 58


view