รายงานการประชุม กกบ.คุณภาพ

ปีงบประมาณ 2563

ครั้งที่  รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 62     
2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 62
3 รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 62
4 รายงานการประชุม เดือน มกราคม 63
5 รายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 63
6 รายงานการประชุม เดือน มีนาคม 63
7 รายงานการประชุม เดือน เมษายน 63
8 รายงานการประชุม เดือน พฤษภาคม 63
9 รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 63
10 รายงานการประชุม เดือน กรกฎาคม 63
11 รายงานการประชุม เดือน สิงหาคม 63
12 รายงานการประชุม เดือน กันยายน 63


   


ปีงบประมาณ 2562

ครั้งที่  รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 61     
2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 61
3 รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 61
4 รายงานการประชุม เดือน มกราคม 62
5 รายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 62
6 รายงานการประชุม เดือน มีนาคม 62
7 รายงานการประชุม เดือน เมษายน 62
8 รายงานการประชุม เดือน พฤษภาคม 62
9 รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 62
10 รายงานการประชุม เดือน กรกฎาคม 62
11 รายงานการประชุม เดือน สิงหาคม 62
12 รายงานการประชุม เดือน กันยายน 62
   
ปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่  รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 60     
2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 60
3 รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 60
4 รายงานการประชุม เดือน มกราคม 61
5 รายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 61
6 รายงานการประชุม เดือน มีนาคม 61
7 รายงานการประชุม เดือน เมษายน 61
8 รายงานการประชุม เดือน พฤษภาคม 61
9 รายงานการประชุม เดือน มิถุนายน 61
10 รายงานการประชุม เดือน กรกฎาคม 61
11 รายงานการประชุม เดือน สิงหาคม 61
12 รายงานการประชุม เดือน กันยายน 61

view