ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย รายละเอียด ดังนี้ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 600 บาทคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกค....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กันยายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 5 ก.ย.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO - หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กันยายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 5 ก.ย.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 10 ก.ย.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 6 ส.ค.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 13 ส.ค.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย รายละเอียด ดังนี้ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาทคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคั....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 4 ก.ค.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 9 ก.ค.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 4 มิ.ย.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO มิ.ย.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 2 พ.ค.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 14 พ.ค.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน เมษายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 4 เม.ย.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 9 เม.ย.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 5 มี.ค.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 12 มี.ค.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
view