วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 4 ก.ค.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 9 ก.ค.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 4 มิ.ย.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO มิ.ย.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยง....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 2 พ.ค.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 14 พ.ค.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 4 เม.ย.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 9 เม.ย.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยง....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 5 มี.ค.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 12 มี.ค.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน....

อ่านต่อ
intermediate care complete!

intermediate care complete!

">intermediate care complete!จัดทำโดย : นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ 4

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 4 ก.พ.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO ก.พ.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 8 ม.ค.62 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 15 ม.ค.62 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้วันที่ คณะกรรมการ วาระการประชุม 6 ธ.ค.61 กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO 11 ธ.ค.61 หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน ....

อ่านต่อ
view