วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      6 ส.ค.62            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
      13 ส.ค.62     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
           -     กรรมการ FIN              -
    11 ก.ค.62     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
           -     กรรมการ ENV             -
           -
    กรรมการ IMT          
           -     กรรมการ PTC             -
           -     กรรมการ HRD             -
           -     กรรมการ MCH             -
           -     กรรมการ HPC             -
     28 ส.ค.62     กรรมการ MCH            
           -     กรรมการบริหารคุณภาพ             -

   

Tags :

view