วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      4 ก.ค.62            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
      9 ก.ค.62     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
    10 ก.ค.62     กรรมการ FIN            
    11 ก.ค.62     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
    12 ก.ค.62     กรรมการ ENV           
    23 ก.ค.62
    กรรมการ IMT          
      ก.ค.62     กรรมการ PTC           
    18 ก.ค.62     กรรมการ HRD           
           -     กรรมการ MCH           -
           -     กรรมการ HPC           -
      26 ก.ค.62     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view