วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      4 มิ.ย.62            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
         มิ.ย.62     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
    12 มิ.ย.62     กรรมการ FIN            
    10 มิ.ย.62     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
    14 มิ.ย.62     กรรมการ ENV           
         -
    กรรมการ IMT             -
         -     กรรมการ PTC             -
    20 มิ.ย.62     กรรมการ HRD           
           -     กรรมการ MCH           -
           -     กรรมการ HPC           -
         มิ.ย.62     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view