วาระการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      2 พ.ค.62            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
    14 พ.ค.62     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
         -     กรรมการ FIN              -
    10 พ.ค.62     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
         -     กรรมการ ENV             -
    21 พ.ค.62
    กรรมการ IMT           
    28 พ.ค.62     กรรมการ PCT             
    24 พ.ค.62     กรรมการ HRD           
    15 พ.ค.62     กรรมการ MCH           
           -     กรรมการ HPC           -
    30 พ.ค.62     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view