วาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน เมษายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      4 เม.ย.62            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
       9 เม.ย.62     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
             -     กรรมการ FIN              -
         เม.ย.62     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
    22 เม.ย.62     กรรมการ ENV           
    23 เม.ย.62
    กรรมการ IMT           
         -     กรรมการ PTC           -
         -     กรรมการ HRD           -
        -     กรรมการ MCH           -
    26 เม.ย.62     กรรมการ HPC           
    30 เม.ย.62     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view