วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      5 มี.ค.62            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
    12 มี.ค.62     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
    20 มี.ค.62     กรรมการ PCT            
     7 มี.ค.62     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
     11 มี.ค.62     กรรมการ ENV           
     26 มี.ค.62
    กรรมการ IMT           
     27 มี.ค.62     กรรมการ PTC           
     21 มี.ค.62     กรรมการ HRD           
           -     กรรมการ MCH           -
           -     กรรมการ HPC           -
       28 มี.ค.62     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view