วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      4 ก.พ.62            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
         ก.พ.62     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
         ก.พ.62     กรรมการ FIN            
         ก.พ.62     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
         ก.พ.62     กรรมการ ENV           
         ก.พ.62
    กรรมการ IMT           
         ก.พ.62     กรรมการ PTC           
         ก.พ.62     กรรมการ HRD           
           -     กรรมการ MCH           -
           -     กรรมการ HPC           -
         ก.พ.62     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view