วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2562

วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2562

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      8 ม.ค.62            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
     15 ม.ค.62     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
       9 ม.ค.62     กรรมการ FIN            
     10 ม.ค.62     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
     11 ม.ค.62     กรรมการ ENV           
     15 ม.ค.62
    กรรมการ IMT           
     16 ม.ค.62     กรรมการ PTC           
     17 ม.ค.62     กรรมการ HRD           
           -     กรรมการ MCH           -
           -     กรรมการ HPC           -
     24 ม.ค.62     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view