วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      6 ธ.ค.61            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
     11 ธ.ค.61     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
     12 ธ.ค.61     กรรมการ FIN            
     13 ธ.ค.61     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
     14 ธ.ค.61     กรรมการ ENV           
     18 ธ.ค.61
    กรรมการ IMT           
     19 ธ.ค.61     กรรมการ PCT           
     20 ธ.ค.61     กรรมการ HRD           
     26 ธ.ค.61     กรรมการ MCH           
     26 ธ.ค.61     กรรมการ HPC           
     27 ธ.ค.61     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view