วาระการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      6 พ.ย.61            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
     13 พ.ย.61     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
     14 พ.ย.61     กรรมการ FIN            
      8 พ.ย.61     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
    12 พ.ย.61     กรรมการ ENV           
    20 พ.ย.61
    กรรมการ IMT           
    14 พ.ย.61     กรรมการ PTC           
     15 พ.ย.61     กรรมการ HRD           
    -     กรรมการ MCH           -
     22 พ.ย.61     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view