วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่   คณะกรรมการ                 วาระการประชุม     
      2 ต.ค.61            กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO                           
     9 ต.ค.61     หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน            
    10 ต.ค.61     กรรมการ FIN            
    11 ต.ค.61     กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO           
    12 ต.ค.61     กรรมการ ENV           
    16 ต.ค.61
    กรรมการ IMT           
    17 ต.ค.61     กรรมการ PCT           
     18 ต.ค.61     กรรมการ HRD           
     24 ต.ค.61     กรรมการ MCH           
     25 ต.ค.61     กรรมการบริหารคุณภาพ          

   

Tags :

view