วาระการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
1  พ.ค.61  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
15 พ.ค.61  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 
9 พ.ค.61  กรรมการ FIN  
พ.ค.61  กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO
11 พ.ค.61  กรรมการ ENV
15 พ.ค.61
 กรรมการ IMT
พ.ค..61  กรรมการ PCT -
16 พ.ค.61  กรรมการ KMT
17 พ.ค.61  กรรมการ HRD
31 พ.ค.61  กรรมการบริหารคุณภาพ
16 พ.ค.61  กรรมการ PTC
พ.ค.61  กรรมการ IC

..

...


.

Tags :

view