วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
6  มี.ค.61  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
 มี.ค.61  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 
มี.ค.61  กรรมการ FIN  
มี.ค.61  กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO
มี.ค.61  กรรมการ ENV
มี.ค.61
 กรรมการ IMT
-  กรรมการ PCT -
-  กรรมการ KMT -
มี.ค.61  กรรมการ HRD
มี.ค.61   กรรมการบริหารคุณภาพ
มี.ค.61  กรรมการ PTC -
มี.ค.61  กรรมการ IC

..

...


.

Tags :

view