วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561

วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มกราคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
4 ม.ค.61  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
9 ม.ค.61  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 
10 ม.ค.61  กรรมการ FIN  
11 ม.ค.61
 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO
12 ม.ค.61  กรรมการ ENV
16 ม.ค.61  กรรมการ IMT
17 ม.ค.61  กรรมการ PCT -
17 ม.ค.61  กรรมการ KMT -
18 ม.ค.61
 กรรมการ HRD -
25 ม.ค.61   กรรมการบริหารคุณภาพ
31 ม.ค.61  กรรมการ IC -

..

...


.

Tags :

view