วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน ธันวาคม  2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
6 ธ.ค.60  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
12 ธ.ค.60  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 
13 ธ.ค.60  กรรมการ FIN  
14 ธ.ค.60
 กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล NSO
8 ธ.ค.60  กรรมการ ENV
19 ธ.ค.60  กรรมการ IMT
20 ธ.ค.60  กรรมการ PCT
21 ธ.ค.60
 กรรมการ HRD
27 ธ.ค.60  กรรมการ MCH
28 ธ.ค.60   กรรมการบริหารคุณภาพ
27 ธ.ค.60  กรรมการ HPC

..

...


.

Tags :

view