วาระการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ 

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
7 พ.ย.60  กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย / กรรมการ CFO
14 พ.ย.60  หัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน 
8 พ.ย.60  กรรมการ FIN  
12 ต.ค.60  บริหารกลุ่มการพยาบาล
 10 พ.ย.60  กรรมการ ENV
21 พ.ย.60  กรรมการ IMT
15 พ.ย.60  กรรมการ PTC
16 พ.ย.60  กรรมการ HRD
15 พ.ย.60  กรรมการ KMT
23 พ.ย.60   กรรมการบริหารคุณภาพ
29 พ.ย.60  กรรมการ IC

..

...


.

Tags :

view