วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน กันยายน 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะ

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
   00-CUP-กรรมการ คปสอ.
5 ก.ย.60  01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย
28 ก.ย.60  02-QMT-กรรมการบริหารคุณภาพ
 03-CFO-กรรมการบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรสุขภาพฯ
 04-MOR-กรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม
13 ก.ย.60  04-PCT-กรรมการพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ
 05-MCH-กรรมการงานแม่และเด็ก
   06-ICS-กรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
 07-RMT-กรรมการบริหารความเสี่ยง
12 ก.ย.60  08-HRD-กรรมการพัฒนาบุคลากร
14 ก.ย.60  09-PTC-กรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
12 ก.ย.60   10-IMT-กรรมการสารสนเทศ
15 ก.ย.60  11-HPC-กรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ
11 ก.่ย.60  12-ENV-กรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
13 ก.ย.60  13-FIN-กรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้

 14-KMT-กรรมการจัดการความรู้
14 ก.ย.60  01-NSO-กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล
 ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน


...

Tags :

view