อบรมการทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อ รพสต.

อบรมการทำลายเชื้อและปราศจากเชื้อ รพสต.

หน่วยงานจ่ายกลาง ดำเนินการจัดอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพของ รพสต. เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อในวัสดุอุปกรณ์การแพทย์  โดย คุณพงศ์วรินทร์ แสนประสิทธิ์ หัวหน้าจ่ายกลาง  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อลดและป้องกันการติดเชื้อกับผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ปราศจากเชื้อ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ใน อ.ด่านซ้าย

ภาพ : เพ็ญประภา อุ่นแก้ว

Tags :

view