วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะ

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
   00-CUP-กรรมการ คปสอ.
2 ส.ค.60  01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย
24 ส.ค.60  02-QMT-กรรมการบริหารคุณภาพ
 03-CFO-กรรมการบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรสุขภาพฯ
 04-MOR-กรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม
 04-PCT-กรรมการพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ
 05-MCH-กรรมการงานแม่และเด็ก
   06-ICS-กรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
 07-RMT-กรรมการบริหารความเสี่ยง
 08-HRD-กรรมการพัฒนาบุคลากร
 09-PTC-กรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
   10-IMT-กรรมการสารสนเทศ
 11-HPS-กรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ
14 ส.ค.60  12-ENV-กรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
11 ส.ค.60  13-FIN-กรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้

 14-KMT-กรรมการจัดการความรู้
3 ส.ค.60  01-NSO-กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล
 ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน


...

Tags :

view