ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 26 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 26 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 26 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560

 เรียนเจ้าหน้าที่ รพร.ด่านซ้าย

  ทางทีมนักวิจัยชาว รพร.ด่านซ้าย โดย เปรมศรี สาระทัศนานันท์  วิมลมาศ พงษ์อำนวยกฤต สุวิมล ศรีแสง ภัทราภรณ์ พุ่มเรือง

ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา   ได้นำรายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  นำเสนองานที่ การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่12  “ อยู่ดี กินดี มีสุข ” มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  

    ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานและนำมาต่อยอดกันต่อไปค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

 • 08.00 – 12.00 น. นศพ.ปี4 ประชุม/ทำงาน ห้องประชุมข้าวกล้อง1

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

 • 08.30 – 14.00 น. อ.เริงฤดี นิเทศงาน นศพ.ปี4 ครั้งที่3
 • 13.00 – 16.00 น. นศพ.รามาปี4 นำเสนองาน Health promotion , Menu

วันที่ 28 มิถุนายน 2560  

 • 08.30 – 12.00 น. ประชุมประจำเดือน อสม. pcu ด่านซ้าย อาคารปันสุข
 • 09.00 – 16.00 น. ประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์เด็ก ห้องประชุมผีตาโขน
 • ออกหน่วยย่อยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2560

 • 14.00 – 16.00 น. ประชุม กกบ. คุณภาพ ห้องประชุมหน่อไม้หวาน
 • 13.00 - 16.00 น. นศพ.รามาปี4 ประชุมทำงาน ห้องประชุมข้าวหล้อง1

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

 • 08.00 – 16.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ อ.ด่านซ้าย ห้องประชุมผีตาโขน
 • 13.00 – 16.00 น. นศพ.ปี4 ประชุม/ทำงาน ห้องประชุมข้าวกล้อง1

 

 • ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้วครอบครัวยุพราชฯ ได้ทุกสัปดาห์ทาง Facebook,เวปไซด์โรงพยาบาล และ Line กลุ่ม รพร.ด่านซ้าย สะดวกทางไหน ติดตามได้ทุกช่องทางค่ะ

คุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาลเพื่อชุมชน
จัดทำโดย งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
สายด่วน โทรศัพท์ 081-2632232
Line ID : dansaihospital
email : dansaihospital@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/dansai.cp.hospital

 

Tags :

view