วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2560

วาระการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะ

วันที่   คณะกรรมการ  วาระการประชุม
   00-CUP-กรรมการ คปสอ.
4 มิ.ย.60  01-HOS-กรรมการบริหาร รพร.ด่านซ้าย
29 มิ.ย.60  02-QMT-กรรมการบริหารคุณภาพ
 03-CFO-กรรมการบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรสุขภาพฯ
 04-MOR-กรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม
 04-PCT-กรรมการพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ
 05-MCH-กรรมการงานแม่และเด็ก
   06-ICS-กรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
 07-RMT-กรรมการบริหารความเสี่ยง
 08-HRD-กรรมการพัฒนาบุคลากร
 09-PTC-กรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
   10-IMT-กรรมการสารสนเทศ
 11-HPS-กรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ
19 มิ.ย.60   12-ENV-กรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
21 มิ.ย.60
 13-FIN-กรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้

 14-KMT-กรรมการจัดการความรู้
8 มิ.ย.60  01-NSO-กรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล
13 มิ.ย.60  ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน


...

Tags :

view