ผ่าตัดต้อกระจก

ผ่าตัดต้อกระจก

“ดวงตาหนึ่งคู่ที่บอด หมายถึงอีกหลายชีวิตในครอบครัวที่ต้องดูแล” การคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก อำเภอด่านซ้าย โรคต้อกระจกเป็นสาเหตุที่......

อ่านต่อ
มหกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อนํ้าดี

มหกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อนํ้าดี

“จิตอาสาของคุณหมอในห้องมืดและบุคลากรสาธารณสุข” มหกรรมคัดกรองมะเร็งตับและท่อนํ้าดี การทำงานโดยปกติของรังสีแพทย์มักอยู่แต่ในห้องมืด......

อ่านต่อ
view