การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560

การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560

อัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2560หมายเหตุ รายการที่มีการยกเลิกให้ทำตัวอักษรสีแดง และต่อท้ายข้อความ [ยกเลิก] เช่นค่าธรรมเนียม xxx [ยกเลิก] รายการที่มีกา......

อ่านต่อ

ฝ่ายงานบริหาร

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอี......

อ่านต่อ
view