ประกาศจังหวัดเลย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(เงินบริจาค)

ประกาศจังหวัดเลย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(เงินบริจาค)...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา...

อ่านต่อ

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบัติการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบัติการ...

อ่านต่อ
view