ประกาศ-ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

https://drive.google.com/file/d/1XCinLlkQ4KKwEugNNru4Nt4XrV9LJLt8/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) https://drive.google......

อ่านต่อ

611121ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด...

อ่านต่อ

1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA...

อ่านต่อ
view