รายงานการประชุม กกบ.คุณภาพ

ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 60 2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 60 ......

อ่านต่อ

รายงานการประชุม คปสอ.

ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 59 2 รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 59 3 ......

อ่านต่อ

รายงานการประชุม กกบ.

ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 60 2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 60 ......

อ่านต่อ

ประกวดราคาเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซเจนในเลือด

ประกวดราคาเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซเจนในเลือด...

อ่านต่อ

ประกาศ-ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

https://drive.google.com/file/d/1XCinLlkQ4KKwEugNNru4Nt4XrV9LJLt8/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) https://drive.google......

อ่านต่อ

611121ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด...

อ่านต่อ

1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA...

อ่านต่อ

เอกสารประกวดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

เอกสารประกวดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด https://drive.google.com/file/d/1VWwKEI3IQbeP773jV4KRtBu2xt2UO9oI/view?usp=s......

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่าย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่าย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด https://drive.google.com/file......

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซเรย์เครื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซเรย์เครื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA https://drive.google......

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกlN(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกlN(e-bidding) https://drive.google.com/file/d/1U3u......

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประกาศผู้ชนะราคา https://drive.google.com/file/d/16EBMJyK_kDOHX9SFHDxCGH65XW3AwTij/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

สามารถดาวโหลดไฟล์ได้จากด้านล่างครับ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding...

อ่านต่อ

610924ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิดอล

โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดเงื่อนไขการเช่า...

อ่านต่อ

610924ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทันตกรรม

โครงการจ้างเหมาบริการทันตกรรม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดเงื่อนไข...

อ่านต่อ

610924ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างเหมาขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

โครงการจ้างเหมาขยะติดเชื้อและขยะอันตราย คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดเงื่อนไขการทำลายขยะ...

อ่านต่อ

ประกาศราคาจ้างจ้างเหมา ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

ประกาศจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดาวโหลดได้จาก Link ด้านล่างครับ https://drive.google.com/file/d/1cskoegM8NtV5KYmkYLmGtO_q5M8Hsscn/view?usp=s......

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://drive.google.com/file/d/1zEZjBYPL0Vk--UEJks9iuqkeMrauOSZK/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ https://drive.google.com/file/d/0B6TYOCz_MVuUNlc4UnRfZGt5eXowVjJmT3ljTVZGUHJQNWNj/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

6104ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบริการทัตกรรม

โครงการจ้างเหมาบริการทันตกรรม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างบริการงานทันตกรรม...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์(ผ้าขนหนู,ผ้าเช็ดเท้า)

ดาวโหลด รายละเอียด "โครงการวัสดุการแพทย์ผ้าขนหนู-ผ้าเช็ดเท้า" ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1RTBHaQ-iK68t6w4B26gau84oTrbKGTHi/view?usp=shari......

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน.pdf

สามารถดูรายละเอียดได้จาก Link นี้ https://drive.google.com/file/d/0B6TYOCz_MVuUWE5WbjMtczJZLXVEZmQ3X3FBQVFwdmFyRjUw/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัต......

อ่านต่อ

ตาราง ปปช.

ตาราง ปปช.07 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...

อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข......

อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข......

อ่านต่อ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข......

อ่านต่อ

สัญญาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล

สัญญาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล เข้าดู รายละเอียดได้ที่ ไฟล์PDFคลิกDownload...

อ่านต่อ

สัญญาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

สัญญาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล เข้าดู รายละเอียดได้ที่ ไฟล์PDFคลิกDownload...

อ่านต่อ

สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องซักผ้า-เครื่องอบผ้าและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องซักผ้า-เครื่องอบผ้าและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เข้าดู รายละเอียดได้ที่ ไฟล์PDF คลิกDownload...

อ่านต่อ

สัญญาจ้างขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ-แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

สัญญาจ้างขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ-แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เข้าดู รายละเอียดได้ที่ ไฟล์PDF คลิกDownload...

อ่านต่อ

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ เข้าดู รายละเอียดได้ที่ ไฟล์ PDF คลิก Download...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์เสื้อกาวน์กันน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์เสื้อกาวน์กันน้ำ สามารถ ดาวโหลดได้จาก คลิก...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทล...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป

ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะเตียงผ่าตัด...

อ่านต่อ

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผ่าตัดทั่วไป

คุณลักษณะเฉพาะเตียงผ่าตัดทั่วไป เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรน...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 601201...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เอกสารการจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจ้างเหมาเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

โครงการเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

เอกสารอ้างอิง คุณลักษณะเฉพาะรายละเอียดเงื่อนไขการทำลายขยะติดเชื้อ ปปช.07-ขยะติดเชื้อ ...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า-125-ปอนด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์-100

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม-ขาดไม่น้อยกว่า-125-ปอนด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องวัดความดันอัตโนมัติสำหรับทารกแรกคลอด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าพร้อมระบบประมวลผล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า-700-ลิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์-ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องอบฆ่าเชื้อัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต้ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง-อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเครื่องปั่นตกตะกอนขนาด-12-หัวปั่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-คุณลักษณะเฉพาะเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก60-วัตต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-โคมไฟผ่าตัดเล็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัสต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องกระตุกหัวใจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่อวไตเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

าตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

จัดซื้อ จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Žแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 สรุปการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างรอบเดือน สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุ......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา : เรื่องราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องวัดรถเข็นเปลหาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดล้อเลื่อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางด้ามกรอฟันความเร็วสูง(High Speed handpiece)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางด้ามกรอฟันความเร็วต่ำ(Low Speed handpiece)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบปรมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องให้การรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ ...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง(3 file) ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อรถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์P......

อ่านต่อ

สอบราคาประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องเขย่าเลือดพร้อมชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยแบบพกพา

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาตู้อบเด็กลำเลียงทารกแรกคลอด

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคายูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของอออกวิเจนในเลือดของผุ้ป่วยแบบพกพา(Pulse Oximeter)

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ PDF ด้านล่าง ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มงานพัสดุ

แบบฟอร์มต่างๆ ตัวอย่างประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี (e-market)และ (e-bidding) ตัวอย่างประกาศการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส......

อ่านต่อ

คู่มือการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์พำร

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มงานธุรการ

วิธีการดาวน์โหลด และ การพิมพ์ แบบฟอร์มเอกสาร << Click แบบฟอร์มเอกสาร ชุดที่ 1 ลำดับที่ รายละเอียด ดาวโหลด F-OMD-008 ใบ......

อ่านต่อ

ข้อมูลบุคลากร รพร.ด่านซ้าย

รายชื่อบุคลากร รพร.ด่านซ้าย ปี 2558 ...

อ่านต่อ
view