รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้าหน่วยงาน

รายงานประชุมปี 2563 ครั้ง รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รายงานการประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า หน่วยงาน 14 เดือน มกราคม 63 2......

อ่านต่อ

รายงานการประชุม กกบ.คุณภาพ

ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 62 2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 62 ......

อ่านต่อ

รายงานการประชุม คปสอ.

ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 59 2 รายงานการประชุม เดือน ธันวาคม 59 3 ......

อ่านต่อ

รายงานการประชุม กกบ. โรงพยาบาล

ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 รายงานการประชุม เดือน ตุลาคม 62 2 รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน 62 ......

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์...

อ่านต่อ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโคมไฟส่องเด็กตัวเหลือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโคมไฟส่องเด็กตัวเหลือง...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์...

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม...

อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม

ประกวดราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาทำฟันปลอม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมาทำฟันปลอม...

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรออกซิเจนเหลวทางการแพทย์...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์...

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)...

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ https://drive.google.com/file/d/0B6TYOCz_MVuUNlc4UnRfZGt5eXowVjJmT3ljTVZGUHJQNWNj/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง(3 file) ...

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อรถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์P......

อ่านต่อ

สอบราคาประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องเขย่าเลือดพร้อมชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยแบบพกพา

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาตู้อบเด็กลำเลียงทารกแรกคลอด

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคายูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของอออกวิเจนในเลือดของผุ้ป่วยแบบพกพา(Pulse Oximeter)

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์PDFด้านล่าง ...

อ่านต่อ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ PDF ด้านล่าง ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มงานพัสดุ

แบบฟอร์มต่างๆ ตัวอย่างประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี (e-market)และ (e-bidding) ตัวอย่างประกาศการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส......

อ่านต่อ

คู่มือการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์พำร

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 ...

อ่านต่อ

แบบฟอร์มงานธุรการ

วิธีการดาวน์โหลด และ การพิมพ์ แบบฟอร์มเอกสาร << Click แบบฟอร์มเอกสาร ชุดที่ 1 ลำดับที่ รายละเอียด ดาวโหลด F-OMD-008 ใบ......

อ่านต่อ

ข้อมูลบุคลากร รพร.ด่านซ้าย

รายชื่อบุคลากร รพร.ด่านซ้าย ปี 2558 ...

อ่านต่อ
view