ผลการประกวดมหกรรม CQI ประจำปี 2554 วันที่ 16-17 มีนาคม 2554

รางวัลชนะเลิศ      อันดับที่ 1 ด้านคลินิก     เพิ่มเพื่อลด  งานผู้ป่วยนอก

                         อันดับที่ 2 ด้านคลินิก     พัฒนาคุณภาพการบริการช่วยชีวิตขั้นสูง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

                         อันดับที่ 3 ด้านคลินิก     พัฒนาระบบการบริหารยาผู้ป่วยใน  งานหอผู้ป่วยใน 1

 

รางวัลชมเชย ทางด้านคลินิก มี 4 รางวัล

  1. บทบาทของพยาบาลห้องคลอดที่มีส่วนสำคัญในการช่วยลด Birth Aspngxio งานห้องคลอด
  2. LATCH love love  งานหอผู้ป่วยใน 2
  3. รวดเร็ว ทันใจ ถูกใจผู้บริการ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  4. อบรมค่ายเสริมทักษะการดูแลตนเอง สำหรับครอบครัวเบาหวาน งานเวชปฏิบัติครอบครัว

 

รางวัลชนะเลิศ   ลำดับที่ 1   ประเภทหน่วยงานสนับสนุน     เติมเต็มทุกที่  งานเภสัชกรรมชุมชน

               ลำดับที่ 2    ประเภทหน่วยงานสนับสนุน    ลดอุบัติการณ์เครื่องมือทันตกรรมชำรุด  งานทันตกรรม

               ลำดับที่ 3     ประเภทหน่วยงานสนับสนุน          ถ้าคุณไม่เราจะทำ  การเงินและบัญชี

               อันดับที่ 3     ประเภทหน่วยงานสนับสนุน          เก่าไปใหม่มา  โภชนากร

(รางวัลอันดับที่ 3 มี 2 รางวัล)

 

รางวัลชนะเลิศ      อันดับที่ 1   ประเภทนวตกรรม          เกือกแก้วพิสดาร   งานกายภาพบำบัด

                         อันดับที่ 2   ประเภทนวตกรรม          Soff sprint  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

                         อันดับที่ 2   ประเภทนวตกรรม          หนูใหม่       งานวิสัญญี

                         อันดับที่ 3   ประเภทนวตกรรม          ปรับปรุงเครื่องตัดหญ้าแบบลดเงิน  งานภูมิทัศน์

                         อันดับที่ 3   ประเภทนวตกรรม          นุ่มนวล อ่อนโยน  งานยานพาหนะ

 

 

เงินรางวัล ประเภทลดโลกร้อน ได้แก่  หน่วยงานซักฟอก

เงินรางวัลขวัญใจคณะกรรมการ ได้แก่ หน่วยงานทันตกรรม

 

 

view