ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่าย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่าย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

https://drive.google.com/file/d/1TNhlE5Y4bdv4Nn_ZOBaO7yWpfdobsKtl/view?usp=sharing

view