ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกlN(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกlN(e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1U3uVGQ4JOdKJCYLKETyzYYzwCrzTeWl8/view?usp=sharing

view