สัญญาจ้างขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ-แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

สัญญาจ้างขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ-แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

เข้าดู รายละเอียดได้ที่ ไฟล์ PDF  คลิก Download

view