แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม-ขาดไม่น้อยกว่า-125-ปอนด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ 

view