แสดงวงเงินงบประมาณของเครื่องอบฆ่าเชื้อัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต้ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ 

view