ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา : เรื่องราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ 

view