ฝ่ายงานบริหาร

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการทีมประสานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนตามรายละเอียดดังนี้ และคณะกรรมการท่านใดมีวาระการประชุมสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลตามลิงค์ด้านขวาได้เลยคะ

วันที่   แนวทางการตรวจสอบด้านต่างๆ    Download
1  แนวทางตรวจสอบด้านพัสดุ
2  แนวทางการตรวจสอบด้านการจัดเก็บเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล
3  คณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล (NSO)
4  คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH)
5  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
6  คณะกรรมการสารสนเทศ (IMT)
7  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD)
8   คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)
9  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)
10  คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย (NET)
11  คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง (UCC)
12  คณะกรรมการจัดการความรู้องค์กร (KMT)

..

view