ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางด้ามกรอฟันความเร็วต่ำ(Low Speed handpiece)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ 

view