ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  

สามารถเข้าดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งไฟล์ 

view