มุมสบายๆ....@รพร. ด่านซ้าย

มุมสบายๆ....@รพร. ด่านซ้าย

มองจากภายนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคทั่วไปเหมือนกับโรงพยาบาลอื่นๆ แต่ในอีกมุมหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งนี้ มีลานกิจกรรมมากมายที่ให้บริการแก่ประชาชนและบุคลากร เพื่อเน้นย้ำและส่งเสริมการออกกำลังกาย อีกทั้งเป็นสถานที่ในการฝึกฝนกีฬาต่างๆให้แก่ประชาชนและบุคลากร

#‎เครดิตภาพ:นพ.ภักดี สืบนุการณ์

view